Senaste inläggen

Lisbeth Salander

iStock_000083789009_Small

Sverige har länge legat i framkanten vad gäller IT-utveckling, men med den nya teknologin kommer även nya faror. Risken att utsättas för cyberbrottslighet är idag hög för företag. I filmens värld kanske Lisbeth Salander är den bästa porträtteringen av en…
Read more